กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
หน่วยงานผิด 

เลือกหน่วยงาน ไม่ตรงกับหน่วยงานที่เข้าระบบ

ปรากฏ Error รหัสหน่วยงานในไฟล์ไม่ตรงกับหน่วยงานที่ท่านเลือก

สาเหตุ จากข้อมูลที่ส่งเป็น Text ไฟล์จะส่งขึ้นไปได้ต้องมีรหัสหน่วยงานตรงกับ ผู้ใช้ในหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบด้วย เช่น จากตัวอย่าง เข้าใช้งานโดย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แต่ไฟล์ที่นำเข้าเป็นของจังหวัดอื่นทำให้ปรากฏ Error ดังกล่าว ดังนั้นข้อมูลที่จะส่งเข้าควรตรวจสอบว่าเป็นรหัสของหน่วยงานที่กำลังเข้าใช้ระบบอยู่ รหัสดังกล่าวปกติจะถูกสร้างจากโปรแกรมเมื่อส่งออกมา

วิธีแก้ ให้สำรวจดูไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกมาเป็น Text ไฟล์(ชื่อไฟล์.txt) ว่ามีรหัสตรงกับหน่วยงานที่จะส่งข้อมูลเข้าหรือไม่

 

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th