กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข้อมูลน่าสนใจ [1] 

27  ก.ย. 50   

            แนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ประจำปี  2550  (1 ก.ค. 50 -  30 มิ.ย. 51)   รายละเอียด   >>>>   สธ0209.02/ว257    แบบฟอร์ม นค1    แบบฟอร์ม นค2    แบบฟอร์ม ชช

10 ก.ย. 50 ;   

 •  สรุปประเด็นซักถามการประชุมวิชาการการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 50  ณ รร.มิราเคิลแกรนด์  กทม  ประจำปีงบประมาณ 2550    รายละเอียด>>>>
 •  การโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงแรงงานต่างด้าวปี 2548  คืนสถานพยาบาล      รายละเอียด>>>>

29 ส.ค. 2550 :

25 ส.ค. 2550 :

 •   ท่านที่ต้องการข้อมูลหลายหน่วยงานหลายรายงานอาจใช้วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลดิบบัญชีได้แล้ว

 

2 ส.ค. 2550 :

 •  แจ้งเรื่องการบันทึกเงินกองทุนประกันสังคมของหน่วยบริการสังกัด สป.   ว192  

27 ก.ค. 2550 :

 • สามารถตรวจสอบบัญชีระหว่างกันได้แล้วครับ เข้าไปที่เมนู นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบบัญชีย่อย -> บัญชีระหว่างกัน

25 ก.ค. 2550 :

 • เพิ่มระบบรายงานเอกสารโดยใช้ crystal report. ถ้าต้องการพิมพ์ กรุณาติดตั้ง Adobe Acrobat Reader ก่อนครับ
 • เพิ่มเมนู "ดู log การนำเข้า/ลบข้อมูล" สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • ปรับปรุงการตรวจสอบงบทดลองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

19  ก.ค. 2550

   มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของหน่วยบริการ ติดต่อสอบถามพี่เลี้ยงบัญชี

   คุณวรรณ  081-1187611   คุณสุวิทย์  089-6390265   คุณจิรภัทร  089-7931958

19 ก.ค.2550

      ผู้ใดประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2550 สามารถ

      เสนอความคิดเห็นผ่าน  Website นี้  เพื่อคณะทำงาน  จะได้นำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงในโอกาสต่อไปค่ะ

12 ก.ค.2550  ด่วน

       ขอให้หน่วยงานทุกแห่งที่ยังไม่ได้ส่งงบทดลองของเดือนมิถุนายน  ให้รีบดำเนินการส่งให้ด่วน   เนื่องจากต้องนำข้อมูล

       ไปใช้ในการประเมินผล 9 เดือน

6 ก.ค. 2550:

 • เพิ่มฟีเจอร์ให้เตือน กรณีส่งข้อมูลซ้ำกับของเดิมในหน้านำเข้าข้อมูล
 • เพิ่มชื่อและข้อมูลติดต่อของสำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุขด้านล่างของเวบเพจ

25 มิ.ย. 2550

 • ซักซ้อมความเข้าใจการส่งงบทดลองตามผังบัญชีใหมและการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขปี 2550  ว161   
 • มีปัญหาการลงบัญชี ติดต่อ สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข 02 590 2416 และ 02 590 1575 คุณสายสุณี  คุณเอมิกา คุณน้ำค้าง คุณสุพรรณษา

15 มิ.ย. 2550

 • เพิ่มการตรวจสอบภายในงบทดลองให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีก 3 เมนู
 • เพิ่มการดาวน์โลดข้อมูลทางบัญชีให้ CFO กลับไปใช้ประโยชน์
 • งบการเงินเพื่อการบริหารเริ่มมีการปรับให้ใช้ได้แล้ว

24 พ.ค. 2550:

22 พ.ค. 2550:

14 พ.ค.2550

 • เอกสารการประชุมที่รามาการ์เดนท์สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด
 • ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมการใช้ผังบัญชีใหม่  ว107


11 พ.ค.2550:

 • การซักซ้อมความเข้าใจในการส่งงบทดลองสู่ผังบัญชีใหม่ ปี 50   ว108     ว35

26 เมย.2550:

 • สามารถดาวน์โหลดการจับคู่ระหว่างรหัสบัญชีใหม่กับ 11รง.5 (.txt) ได้แล้ว

29 มีค. 2550 :

 • เริ่มส่งข้อมูลจริงได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเก่าที่ทดลองส่งกันมาผมจะลบนะครับ...
 • กระดาษทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • แก้ไขความผิดพลาดในหน้าหมายเหตุประกอบงบ
 • เพิ่มระบบจัดการเมนูหลัก, ลิงค์ที่น่าสนใจ และ สร้างเวบเพจด้วยตนเอง (สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

23 มีค. 2550 :

 • พี่เลี้ยงระดับจังหวัด,ระดับเขต สามารถใช้สิทธิได้แล้ว user name,password ชื่อของท่านตามด้วยหมายเลขหน่วยงาน

17 มีค. 2550 :

 • ดู รายงานการเงิน -> งบแสดงผลการดำเนินงานแบบขั้นตอน ได้
 • วิเคราะห์อ้ตราส่วน -> ค่าทางการเงินของหน่วยงาน/จังหวัด/เปรียบเทียบ เสร็จเรียบร้อย
 • ปรับปรุง รายงานการเงิน -> เปรียบเทียบบัญชี  ให้มีผลรวมมูลค่าของบัญชี

12 มีค. 2550 :

 • เมนู นำเข้าข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูล มีรายการเพิ่มอีก 2 รายการคือ ดูงบที่ส่งมาแล้วไม่ดุลหรือไม่สัมพันธ์กัน กับ การตรวจสอบการส่งงบทั้งประเทศโดยสรุปเป็นจังหวัด

11 มีค. 2550 :

 • รายงานการเงิน => งบดุลและงบแสดงผลดำเนินงานทั้งของหน่วยงานและภาพจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ [2] 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th