กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ไม่พบช่องข้อมูล "TypeM" 

Invalid column name ‘typem’. (ไม่พบช่องข้อมูล ‘typem’)

ตัวอย่างข้อมูลที่ผิด

สาเหตุ พบว่าใน text ไฟล์มีชื่อช่องข้อมูลไม่ถูกต้อง ในตัวอย่างจะเห็นว่า ช่องข้อมูลชื่อ เดบิต และเครดิต ซึ่ง

ที่ถูกต้องจะชื่อว่า เดบิตเดือนนี้ และเครดิตเดือนนี้

วิธีแก้ ให้ตรวจดูในช่องเกี่ยวกันการเงิน ซึ่งพบว่าช่อง เดบิต และเครดิตมีชื่อที่ต่างจากไฟล์แม่แบบ

 

(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th