กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข 

วิสัยทัศน์

   ม่งสู่การเป็นองค์กรนำ ในการเสนอข้อมูลด้านการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ คุณภาพ และการเข้าถึงบริการของระบบสาธารณสุข


พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงินการคลังสาธารณสุข
  2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารระบบการเงินการคลังสาธารณสุข
  3. วิเคราะห์ และประเมินผล ระบบการเงินการคลังสาธารณสุข และรายงานผลการดำเนินงานประกันสุขภาพและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th