กลุ่มประกันสุขภาพ
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 


29 พ.ย. 2550

 • ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม ประจำปีงบประมาณ 2551 ขอให้หน่วยงาน หยุดการส่งข้อมูลงบทดลอง ณ  31  ตุลาคม  2550  ของแม่ข่ายและลูกข่ายชั่วคราว  หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบ
 • ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ณ 30 กันยายน 2550 ให้ถูกต้อง เพราะยังมีหลายหน่วยงานที่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่ยังผิดอยู่ เพราะไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีระหว่างกันภายในจังหวัด
 • วิธีการตรวจสอบ หลังจากส่งข้อมูลงบทดลองเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถตรวจสอบบัญชีระหว่างกันได้ ดังนี้
  • สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ เลือกที่ เมนู ดาวน์โหลด -> ข้อมูลดิบบัญชี ถ้าท่านเป็นผู้ทำบัญชีหน่วยงานจะตรวจสอบได้เฉพาะบัญชีระหว่างกันในเครือข่าย แต่ถ้าท่านเป็นพี่เลี้ยง จะสามารถตรวจสอบได้ในระดับจังหวัด หรือระดับเขต ขึ้นอยู่กับสิทธิของท่าน

23 พ.ย. 2550

 • ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลงบทดลองของ 30 ก.ย. 2550 ของแม่ข่าย และ ลูกข่าย พร้อมตรวจสอบบัญชีระหว่างกันในจังหวัด ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2550

22 พ.ย. 2550:

 • ย้ายเวบไปยัง server ตัวใหม่
 • แก้ไขปัญหาเวลาดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีการเงินเรียบร้อยแล้วครับ

15 พ.ย. 2550

 • ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลงวด 30 ก.ย. 2550 ที่ปรับรายการระหว่างกันแล้วรวมทั้งงบลูกข่ายให้ครบถ้วน
ข้อมูลน่าสนใจ 

1 พ.ย. 50   

24 ต.ค. 50 มี Menu ใหม่ให้ดึงข้อมูลกลับเพื่อทำรายงานที่เหมาะสม/สะดวก สำหรับรองรับปีงบประมาณ 51

 • ข้อมูลบัญชีการเงิน สำหรับทำรายงานการเงินของนักบัญชี
 • ข้อมูล CFO สำหรับการวิเคราะห์และนำข้อมูลไปประยุกต์ต่อของ CFO จังหวัด/เขต

18 ต.ค. 50 ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมการประชุมที่รร.ริชมอนด์

8  ต.ค. 50  :  
         
ขอเชิญประชุมแนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2550  ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกรทะรวงสาธารณสุข   ในวันที่  17  ต.ค. 50  ณ ร.ร.ริชมอนด์  จ.นนทบุรี     รายละเอียด>>>>>>>             เอกสารนำเสนอ

27  ก.ย. 50    
            แนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ประจำปี  2550  (1 ก.ค. 50 -  30 มิ.ย. 51)   รายละเอียด   >>>>   สธ0209.02/ว257    แบบฟอร์ม นค1    แบบฟอร์ม นค2    แบบฟอร์ม ชช

10 ก.ย. 50 ;

 •  สรุปประเด็นซักถามการประชุมวิชาการการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 50  ณ รร.มิราเคิลแกรนด์  กทม  ประจำปีงบประมาณ 2550    รายละเอียด>>>>
 •  การโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงแรงงานต่างด้าวปี 2548  คืนสถานพยาบาล      รายละเอียด>>>>

29 ส.ค. 2550 :

25 ส.ค. 2550 :

 •   ท่านที่ต้องการข้อมูลหลายหน่วยงานหลายรายงานอาจใช้วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลดิบบัญชีได้แล้ว

2 ส.ค. 2550 :

 •  แจ้งเรื่องการบันทึกเงินกองทุนประกันสังคมของหน่วยบริการสังกัด สป.   ว192  

ข้อมูลน่าสนใจ(เก่า)

ภาพกิจกรรม 

การประชุมด้านการเงินการคลัง ฯ (CFO) ภาคใต้   20-21 มิ.ย. 50   จ.สงขลา สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข

 

สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข  88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2590 1572  ,0 2590 1595 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :
hig@health3.moph.go.th